สีต่างๆที่ใช้

555555555555555555555555555555555555555555

border-bottom: 1px solid #FFFFFF;

#FFFFFFFF สีขาว #EEEEE
 #000000 #DDDDD
 #333333  #bfbfbf
 #A56B3B #CCCCCC
#800707   #c40707
 #9e0707  #EDEDED
#9acd32  #f0f0f0
#999999 #F2F0F0
#777777  #6CD395
#FFDFE6  #A19F9F
 #ABD4B5  #FF1200
 #6b8e23  #ABD4B5
#418241 #339900
 #09883C #269b26
#f2ffe6 (green) #f8fff2
#FF5F83 #CF0C39
#FF4200 #6F0007
#DF000E #CF002F
#555555 #ffffcc
#222222 #fb6e6e
#ebe8e8 #BFBFBF
 #09883C #F2F2F2
#DDDDDD #A56B3B
 #ffc  #EEEEEE
 #CCCCCC  #7F9356
 สีใส #ff
 #800707
solid thin solid thick
double thick groove thick
rid thick inset thick
out set thick

 

88888888888888